Ny förskola byggs på Korsängen

En ny förskola med åtta avdelningar ska byggas på Korsängen. Den ersätter den mögelangripna och evakuerade Korsängens förskola.

13 oktober 2017 11:30

Enköping växer så att det knakar. Enligt befolkningsprognoser ska det bli 7 000 fler Enköpingsbor under de närmaste sju åren.

Därför bygger kommunen förskolor som aldrig förr. På senaste mötet i skolnämnden tog politikerna ett i raden av beslut om nya förskolor. Nämnden har beställt en ny förskola på Korsängen med åtta avdelningar.

– Det lär inte vara några problem att fylla den förskolan, konstaterade ordförande Sven Jansson (S).

Monica Tägtström Bergman, verksamhetschefen för förskolorna i Enköping, berättade om bakgrunden till beställningen av Korsängens nya förskola.

Den gamla är tömd på barn och personal efter mögelangrepp. Barnen som skulle ha gått där går i stället i tillfälliga paviljonger bredvid Korsängsskolans idrottshall och på Enögla förskola, som med sina tio avdelningar har plats för cirka 150 barn.

Bland annat med tanke på det stora trycket på fler förskoleplatser med anledning av befolkningsökningen var det inte aktuellt att renovera den av mögelangrepp utdömda gamla förskolan, som var mindre och hade fem avdelningar. Utbildningsförvaltningen har också bland annat konstaterat att de gamla lokalerna inte är ändamålsenliga utifrån dagens allmänna råd om lärmiljöers utformning och planering.

Förvaltningen har även tittat på ett tredje alternativ, att renovera gamla förskolan samt att bygga till tre nya avdelningar, men bedömningen är att den lösningen skulle bli sämre än en helt nybyggd förskola.

Bygget av Korsängens nya förskola beräknas kosta nästan 68 miljoner kronor. För skolnämnden kommer det att innebära en ökad driftkostnad på 3,5 miljoner kronor om året.

Skenande byggkostnader för nya förskolor togs upp på skolnämnden av bland andra Håkan Odenring (NE). Förvaltningschef Frank Stoor konstaterade att de besked som man har fått från fastighetsavdelningen är att byggboomen höjer priserna.

– Den stora efterfrågan på byggen gör att kostnaderna stiger, sa Frank Stoor.

Gamla Korsängens förskola ligger nära Korsängsgatan. Det är inte säkert att den nya förskolan får samma placering. Den kan komma att byggas högre upp för att skapa en bättre gård.

Nya förskolan beräknas stå klar 2021. Innan dess kommer flera andra nya förskolor ha byggts i Enköpings kommun.

I Bredsand planeras en modulförskola med åtta avdelningar som ska stå färdig till hösten 2018. I Örsundsbro ska en ny förskola med åtta avdelningar stå klar våren 2020. En större förskola i Grillby har också beställts av skolnämnden. Vidare planeras en ny förskola på Bahco-området, som dock inte lär komma att drivas i kommunal regi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa