ICORN står för International Cities of Refuge Network och är ett nätverk där svenska och utländska städer erbjuder författare, poeter och journalister som på grund av sitt arbete hotas av förföljelse, fängelsestraff eller dödsstraff i sina hemländer en fristad där de kan utöva sitt arbete.

När ärendet behandlades i kommunfullmäktige på måndagskvällen sa en majoritet av ledamöterna nej till förslaget som bygger på en motion som Vänsterpartiet lämnade in under 2016. I motionen skriver partiet också att kommunen bör fokusera på HBTQ-skribenter. Den årliga kostnaden för en kommun för att ta emot en hotad kulturarbetare beräknas av ICORN till cirka 300 000 kronor.

Det är tjänstemän på upplevelseförvaltningen som utrett frågan och i sitt svar konstaterar de att upplevelseförvaltningen inte har råd lägga pengar och gå med i fristadsnätverket.

– Trots att vi säger nej till motionen så är vi positiva till tankarna i den men det handlar bara om ekonomin och att vi inte har resurser till detta, förklarade upplevelsenämndens socialdemokratiske ordförande Jesper Englundh.

Från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet reagerade man med eftertryck mot Englundhs påstående.

– Handlar det bara om pengarna bör ärendet återremitteras till upplevelsenämnden för ytterligare utredning, menade Vänsterns Per Markus Risman.

Miljöpartiets Kenta Hällbom var inne på samma linje.

– Se över hur mycket pengar som läggs på nya konstgräsplaner och använd en del av de pengarna till detta i stället.