Nej till förskolan vid Storskogen

Kommunen stoppar bygget av sin egen förskola i Storskogen.

6 april 2018 12:41

Miljö- och byggnadsnämnden har sagt nej.

– Det känns naturligtvis tråkigt att avslå bygglovsansökan, men vi i nämnden anser att utomhusmiljön inte är lämplig för en förskola. Platsen ligger nära en trafikerad väg och området runt om kommer i flera år vara en byggarbetsplats med tung byggtrafik, säger Matz Keijser (S), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Planeringen för förskolan har pågått under det senaste året. Markarbeten har redan startat.

I januari i år förklarade kommunen att det var klart att söka plats.

Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för Enköpings förskolor, säger att det hittills är 55 barn i kön som specifikt angett Storskogens förskola som förstahandsalternativ.

Hur många står i kön totalt sett?

– Bruttokön just nu är 133 barn, säger hon.

Klarar ni garantin, att ge plats inom fyra månader?

– Än så länge.

Drygt tio personer har i dagsläget anställts för att arbeta på Storskogens förskola till hösten.

I januari presenterades Katarina Karlsson som ny förskolechef. Vad händer med henne och den personal som rekryterats?

– Hon och hennes medarbetare kommer att ha fortsatt arbete med de barn som ska placeras, vi vet ännu inte om vi kan få ny mark eller andra lokaler, men vi planerar för fullt, säger Monica Tägtström Bergman.

Nu har chefen för utbildningsförvaltningen, Frank Stoor, varit tvungen att brevledes be föräldrarna om ursäkt och förklarat att kommunen gör allt för att hitta förskoleplatser på annat håll.

Att flytta förskolan längre upp mot skogen är inte något alternativ. "Det är ytor som inte får bebyggas eftersom de innehåller stora vatten- och avloppsledningar".

– Vi är överens med bygglovsavdelningen om att vi inte ser på det på samma sätt, men nu har miljö- och byggnadsnämnden tagit ett beslut och det är det som gäller, säger fastighetschefen Anders Häggström.

Kunde inte det här nekande beslutet förutses?

– Vi kastar oss naturligtvis inte ut i det gröna och börjar bygga, redan i december ansökte vi om tillfälligt bygglov och sedan dess har vi haft underhandskontakter med bygglovsavdelningen, säger Anders Häggström och fortsätter:

– De signaler vi fått är att det var okej att sätta i gång med markarbeten. Det vi möjligen har övertolkat är att det även var okej att börja med grunden, men det arbetet avslutades omedelbart när det stod klart att vi inte skulle få bygglov.

Hur mycket har arbetet kostat hittills?

– Det är för tidigt att säga. Vi ska försöka få användning av så mycket som möjligt av det beställda materialet innan vi gör en avräkning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!