Det kom miljö- och byggnadsnämnden fram till vid sitt sammanträde på onsdagen. Att nämnden nu ställer sig positiv till ett tillfälligt bygglov för förskolan innebär inte att ett slutgiltigt beslut har fattats.

Först måste berörda grannar ha fått möjlighet att yttra sig. Berörda är fastighetsägare som gränsar till den föreslagna placeringen av förskolan. Dessa kommer att ha tid på sig till 30 april att lämna in eventuella yttranden.

Miljö- och byggnadsnämnden var enig i sitt beslut angående att ge ett tillfälligt bygglov fram 31 augusti år 2020 till förskolan. Nämnden har delegerat till sin ordförande Matz Keijser (S) att fatta det slutgiltiga beslutet om bygglov måndagen 30 april.