Nämnden om takbeslutet: Lagen är tydlig

– Plan- och bygglagen är tydlig. Det är svårt att hitta genvägar i ett sådant här ärende, säger Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

17 november 2017 17:00

Enköpings golfklubb får nu betala en så kallad byggsanktionsavgift på nästan 70 000 kronor, eftersom man inledde bygget av ett skärmtak över sin uteservering innan kommunen beviljat startbesked.

Nämnden var enig i beslutet.

– Men vi hade en diskussion om det fanns någon möjlighet att se annorlunda just i det här fallet, men vi kom fram till att plan- och bygglagen är tydlig, fortsätter Keijser.

– Vi måste ha en likabehandlingsprincip, oavsett om det handlar om ett företag, en privatperson eller en ideell förening, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!