Miljonprojekt att riva kommunhuset

I nästa vecka förväntas tekniska nämnden besluta att riva kommunhuset. Uppskattad prislapp – 6 miljoner.

23 maj 2019 19:00

Nu är samhällsbyggnadsförvaltningens utredning av gamla kommunhuset klar. Den konstaterar att kommunhuset inte bör renoveras och föreslår att tekniska nämnden beslutar att huset ska rivas.

­– Förmodligen kommer vi också besluta att det ska rivas, säger Tomas Rådkvist, (mp), ordförande i tekniska nämnden, som fattar beslut på onsdag.

Kommunhuset bedöms inte som möjligt att använda för människor på grund av mögelskadorna, trädelarna i betongstommen är alltför hårt angripen av röt- och mikrobiella skador. Utredningen konstaterar också att en renovering av huset inte med 100 procents säkerhet kan garantera att problemen försvinner. Dessutom är huset byggt enligt äldre standard som gör att det blir svårt att uppfylla de krav som ställs på nybyggnationer.

– Då återstår bara rivning, säger Tomas Rådkvist och beklagar att huset inte går att renovera eftersom det är dyrt att bygga nytt. Dessutom kostar rivningen av huset uppskattningsvis sex miljoner kronor.

– Men när utredningen så tydligt visar att vi inte kan garantera att människor inte blir sjuka, ja då har vi inget annat val, säger Tomas Rådkvist.

Om tekniska nämnden röstar i enlighet med förslaget om att riva kommunhuset så kommer det ske när kvarvarande verksamheter flyttat ut ur huset. Hur marken ska användas i framtiden ligger inte inom tekniska nämndens ansvarsområde, utan det kommer plan- mark och exploateringsutskottet att ta beslut om i ett nästa steg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristin Karlsson