Mikroplaster även i insjöar

Halterna av mikroplast i Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern ska undersökas. Om de utgör något problem är ännu oklart.

9 juni 2017 15:00

Undersökningen av halterna av mikroskräp i de fyra stora sjöarna i landet görs under maj och juni. I Mälaren har prover tagits på vattnet vid 14 olika platser.

– Mikroplaster är en fråga det pratas mycket om men fokus har varit på haven. Nu vill vi ha en bättre helhetsbild på hur det ser ut även i sötvatten, säger Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund.

För några år sedan mättes halterna av mikroplaster i Mälaren och Vättern av forskare. Resultatet av den undersökningen var överraskande, halterna av mikroplaster var högre än vad man tidigare hade trott. De var högre än halterna både vid de svenska kusterna i Östersjön, i Medelhavet och i Västerhavet.

Metoderna som då användes går dock inte att jämföra med de man använder sig av idag.

– Det var en enklare variant av undersökning. Metodutvecklingen gör att vi får en bättre undersökning nu, säger Ingrid Hägermark.

Om mikroplasterna i vatten utgör något egentligt problem är dock inte fastställt och det är det man nu vill utreda.

– När man jobbar med miljöövervakning utgår man från försiktighetsprincipen. Man ska vara restriktiv när man inte vet hur något påverkar miljön, säger Ingrid Hägermark.

Det man sett är att små organismer, som exempelvis plankton, tar mikroplasterna som föda och sen följer de med vidare i näringskedjan. Studier visar även på att miljögifter kan fästa på plastpartiklar.

– Vi behöver utreda hur situationen ser ut, varifrån partiklarna kommer och om det är något problem med de halter som finns i vattnet. Det är inget naturligt ämne i vattendragen och frågan är vad det betyder för vattenkvalitén, säger Ingrid Hägermark.

Vid provtagningarna i Mälaren har 20 000 liter vatten pumpats upp genom ett filter där partiklarna fastnat och sedan analyseras de med bland annat mikroskop. Analysen av proverna från samtliga sjöar innebär ett stort arbete och först under 2018 beräknas resultaten vara klara.

– Det tar tid att utreda om det här innebär något problem, men det är viktigt att gå vidare med frågan. Havet har man forskat på ett tag, det här är början på ett nytt forskningsområde och vi måste fortsätta för att se var vi hamnar, säger Ingrid Hägermark.

Undersökningen sker i samarbete mellan flera vattenvårdsförbund, forskare samt ett antal svenska myndigheter.

Mikroplast

Mikroplast är ett samlingsnamn för små, små plastfragment (1 nm till 5 mm). Enligt Naturvårdsverkets kartläggning är de största källorna av mikroplast följande:

•Väg- och däck

•Konstgräsplaner

•Industriell produktion och hantering av primärplast

•Tvätt av syntetfibrer

•Båtbottenfärg

•Nedskräpning

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!