Enköping Den PwC granskning som gjordes av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2017 visade att de vidtagna åtgärderna mot budgetunderskottet inte var tillräckliga. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är dock att man redan under 2016 tog fram en handlingsplan med besparingsåtgärder och att en uppdaterad handlingsplan med ytterligare åtgärder gjordes för 2018. En rapport om nämnden och förvaltningens arbete med besparingsåtgärder har nu överlämnats till kommunstyrelsen.

– Nu ser vi ut att ligga i fas ekonomiskt men först den sista december vet vi hur det går, det är många saker som faktureras sent på året, säger Bitte Myrsell (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Nya besparingskrav innebär att ännu mer av verksamheten måste ses över.

– Vi måste veta att vi sysslar med rätt saker, vi kan inte bara skära ned. Vi måste se till att personalen är frisk och även att vi får behålla personalen. Där tycker jag att det finns mer att göra, säger Bitte Myrsell.