Många fall av olovliga eldstäder

Att installera en braskamin kräver kontakter med kommunen och ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden.

21 november 2017 08:24

Men vilka regler som gäller upplevs av många som oklara.

– Det här är ett jätteproblem, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Matz Keijser (S).

Varför det?

– Det började egentligen med förändringen i plan- och bygglagen som gjordes 2011, säger han.

Den som ska installera en eldstad av något slag, till exempel en öppen spis, kakelugn eller braskamin, men även den som gör förändringar av skorsten och rökkanaler måste skicka in en anmälan och en kontrollplan.

– Sedan är lagstiftningen tydlig med att man måste invänta ett startbesked, men det känner inte alla till, säger Matz Keijser.

Vid höstens möten i miljö- och byggnadsnämnden, senast vid det förra veckan, utdömdes en sanktionsavgift till en Enköpingsbo som, enligt kommunen, inte följt reglerna.

Vid mötet före det beslutade nämnden också om en straffavgift för en annan Enköpingsbo på 2 240 kronor för ett liknande fel och det finns flera exempel.

Nu hoppas miljö- och byggnadsnämnden att få slut på problemet. Enligt Matz Keijser vill nämnden att informationen från alla inblandade parter ska göras tydligare.

– Bygglovschefen Christina Gortcheva har fått i uppdrag att sammankalla ett informationsmöte tillsammans sotarna och helst skulle vi vilja ha med representanter från återförsäljarna också, säger han.

Är något datum bestämt?

– Nej, eventuellt blir det i samband med något av våra öppet hus-kvällar, säger Matz Keijser.

För att vara godkänd behöver en nyinstallerad eldstad besiktigas av sotaren. Om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är den, enligt plan- och bygglagens regler, en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift och kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Boverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa