Fram till och med i september 2014 hade partiet två mandat i kommunfullmäktige och platser i flera olika politiska nämnder. Ett svagt valresultat gjorde att man förlorade alla politiska platser och förpassades en bit ut i den politiska periferin.

Efter valet skedde en del förändringar i den lokala organisationen. Ny ordförande efter Monica Landén blev Henrik Lindberg som flyttade från Boden till Enköping 2012 för ett arbete på ledningsregementet. Monica Landén är inte längre aktiv i partiet, det är däremot Bo Reinholdsson som var partiets mest profilerade person föregående mandatperiod.

– Jag och familjen bor i en villa nere på Korsängen, berättar Henrik Lindberg som även i Boden var engagerad politiskt för KD.

Det saknades ett knappt hundratal röster i valet för KD för att man skulle få ett mandat kommunfullmäktige vid valet 2014.

– Det är en annorlunda situation att stå utanför kommunfullmäktige och de politiska nämnderna. Det blir ett helt annat sätt att arbeta och dessutom med ganska små ekonomiska medel, förklarar han.

Han berättar att man jobbar ganska mycket med insändare i tidningar där man försöker föra fram sitt politiska budskap, där vårdfrågorna har en central roll. Partiet deltar även regelbundet i det ordförandemöten som de övriga allianspartierna har.

Han konstaterar att förändringen av valkretsindelningen i Enköping till valet 2018 - där man går från två till en valkrets - sannolikt kommer att innebära positiva effekter för partiet och att man kan ta plats i kommunfullmäktige igen.