Arbetet ska pågå de närmaste tre veckorna.

Under tiden kommer det att bli viss påverkan på trafikmiljön och antalet parkeringsplatser längs gatan.

"För att vi ska kunna använda våra fordon och för att du inte ska få grenar på dig behöver vi smalna av gatan precis där vi håller på. Då får du köra förbi i 30 km i timmen", informerar Enköpings kommun.