Kommunen har ansökt om expropriering

Enköpings kommun har nu gjort en formell ansökan om att få expropriera fastigheten vid gamla kemtvätten.

13 oktober 2017 17:00

Ansökan om tillstånd till expropriation (tvångsinlösen) gjordes av samhällsbyggnadsförvaltningen till Näringsdepartementet i slutet av september.

Som EP redovisat i ett flertal artiklar är marken vid gamla kemtvätten vid salatullen kraftigt förorenad både i jordlager och i grundvatten. Föroreningarna kommer från verksamheten vid kemtvätten från början av 1960-talet till år 2007.

En sanering av området måste göras, dels för att marken ska gå att använda i framtiden och dels för att skydda grundvattnet i Enköpingsåsen.

För att få statliga medel för en sanering krävs dock en huvudman för projektet. Fastigheten har dock inte någon juridisk ägare efter att den satts i konkurs och tanken är att kommunen ska gå in och ta över huvudmannaskapet för saneringen.

Köper man in fastigheten får man miljöansvaret för den. Genom att expropriera fastigheten kan man undvika det ansvaret och kostnaden det kan innebära.

Det dröjer troligen några månader innan kommunen får besked om en eventuell expropriering. Att söka statliga medel för sanering tar betydlig längre tid och troligen dröjer det flera år innan en sanering kan påbörjas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa