Det är Flory Gates stiftelse Fred med Jorden som årligen delar ut stipendier till "i första hand kvinnor som vårdar sig om modernäringen".

Stipendiaterna ska yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på "kunskap om och tillit till jordens egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen där dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område".

Malin Wedrén, som driver Svartbäckens Trädgård utanför Örsundsbro, får 10 000 kronor för att utveckla företaget.

Artikelbild

| Stiftelsens namn Fred med Jorden är synonymt med Elin Wägners bok från 1940.

– Det här är känns väldigt uppmuntrande, speciellt den här tiden på året. Det är många investeringar som behöver göras och så fort det är möjligt så ska vi plantera första etappen av vår egen fruktodling med 400 äppel- och päronträd, säger hon.

Stipendiet är också ett litet bidrag till inköp av en enväxlad traktor.

Stiftelsens namn Fred med Jorden är också synonymt med titeln på den bok som Elin Wägner skrev 1940.

– Jag läste om den senast i går och man slås av hur mycket inom miljörörelsen och diskussionen om biologisk mångfald som är aktuellt även idag, säger Malin Wedrén.

Uppsalaprofessorn Anna Mårtensson uppmärksammas också av stiftelsen.

Hon får årets forskarstipendium, "för att undersöka möjligheter att påskynda sojabönors groning och etablering vid låga marktemperaturer, genom betning, i ekologisk odling. Syftet är att kunna bidra till ett hållbart utnyttjande av lokala resurser för produktion av sunda och resurssnåla livsmedel".