Joar Blå väntar på att rustas upp

Joar Blå ska byggas om till ett kulturhus. Den styrande koalitionen har även sagt att Joar Blå har högsta prioritet , men ännu så länge väntar huset på sin omvandling.

6 augusti 2019 06:00

Ett nytt kulturhus i ett renoverat Joar Blå tillhör de större lokalinvesteringarna som prioriteras av Enköpings kommun. Det planeras stå klart 2022 eller 2023, enligt kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023.

Jonas Nyström, chef för upplevelseförvaltningen, vill inte "bara" se ett kulturhus där man lånar böcker och konsumerar kultur. Han vill även se bättre förutsättningar för den skapande kulturen i kulturhuset.

– Kulturhuset ska också vara en mötesplats för kulturen, där man kan vara kulturutövare eller kulturproducent. Förutsättningarna för det kan förbättras, säger Jonas Nyström som förklarar att kommunen i sitt kulturpolitiska program har ambitionen att ge bättre förutsättningar för kulturen.

En förstudie om vad kulturhuset kan komma att innehålla och utformas som ska lämnas över till kommunen av konsultföretaget Sweco.

– Man har intervjuat utövare och tjänstemän, kanske även politiker. Det ska bli intressant att se vad Sweco kommer fram till, säger Jonas Nyström.

Charlotte Bergdahl, lokalsamordnare på Enköpings kommun, berättar att hon väntar på en del kompletteringar från Sweco. Hon betecknar materialet som en enklare utredning, ingen förstudie.

I väntan på att Joar Blå börjar byggas om händer inte särskilt mycket med lokalerna. Endast akuta åtgärder görs på Joar-fastigheten.

Andra lokaler som ska rustas inom kulturområdet är kulturskolans i Kyrkbacken. Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga plan ska kulturskolan rustas i etapper 2021-2023.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo