Ett nytt kulturhus i ett renoverat Joar Blå tillhör de större lokalinvesteringarna som prioriteras av Enköpings kommun. Det planeras stå klart 2022 eller 2023, enligt kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023.

Jonas Nyström, chef för upplevelseförvaltningen, vill inte "bara" se ett kulturhus där man lånar böcker och konsumerar kultur. Han vill även se bättre förutsättningar för den skapande kulturen i kulturhuset.

– Kulturhuset ska också vara en mötesplats för kulturen, där man kan vara kulturutövare eller kulturproducent. Förutsättningarna för det kan förbättras, säger Jonas Nyström som förklarar att kommunen i sitt kulturpolitiska program har ambitionen att ge bättre förutsättningar för kulturen.

Artikelbild

| Det återstår att se hur det nya kulturhuset ska utformas.

En förstudie om vad kulturhuset kan komma att innehålla och utformas som ska lämnas över till kommunen av konsultföretaget Sweco.

– Man har intervjuat utövare och tjänstemän, kanske även politiker. Det ska bli intressant att se vad Sweco kommer fram till, säger Jonas Nyström.

Charlotte Bergdahl, lokalsamordnare på Enköpings kommun, berättar att hon väntar på en del kompletteringar från Sweco. Hon betecknar materialet som en enklare utredning, ingen förstudie.

I väntan på att Joar Blå börjar byggas om händer inte särskilt mycket med lokalerna. Endast akuta åtgärder görs på Joar-fastigheten.

Artikelbild

| Jonas Nyström vill att kulturhuset ska bli en mötesplats för kulturen.

Andra lokaler som ska rustas inom kulturområdet är kulturskolans i Kyrkbacken. Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga plan ska kulturskolan rustas i etapper 2021-2023.