Det betyder huvudsakligen musik av Palestrina och Monteverdi. Vilka var de?

Palestrina (Giovanni Pierluigi från Palestrina 1525–1594) skrev mest sakral musik och var nästan hela sitt liv verksam i Rom för påven och kyrkan. Det mesta han skrev var mässor och verklistan tar upp hela 105 mässor; Cantus firmus-mässor, Parodi-mässor och Frimässor. Han skrev dessutom bland annat 250 motetter, hymner, magnificat (Marias lovsång), andliga (och även profana) madrigaler samt mycket annat. Palestrinas musik präglas av harmoni och balans

Monteverdi (Claudio Monteverdi 1567-1643) anses vara den störste inom den tidiga barocken. Monteverdi är känd för sina madrigaler och anses vara den förste operatonsättaren. Han utvecklade operan med recitativ av arior.

Artikelbild

| ”Vi ser fram mot den 15 april”, säger koristerna Marianne Thuresson alt och Birgitta Almquist sopran.

Varför italiensk guldålder Jonas Marmbrandt, dirigent?

– Camerata Vocalis har under mer än ett halvårs tid nästan uteslutande sjungit sånger som är riktigt gamla det vill säga före 1700-talet. Då jag botaniserat bland all repertoar (det finns en närmast oändlig mängd) har en period framträtt med ett speciellt skimmer: Italien i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Jag har kallat perioden ”Den italienska guldåldern” och det är i synnerhet två väldigt olika kompositörer jag zoomat in på: Palestrina och Monteverdi. Palestrina är fullkomnaren.

- Den Italienska operan anses vara skapad av bland annat Monteverdi. Musiken är ofta dansant och repetitiv på ett sätt som gör att den känns bekant redan första gången, men som fortfarande känns lika fräsch när man hör den för 100-de gången. En bedrift i sig. Hur bar han sig åt? Jag hoppas att många vill bekanta sig med den här guldåldern och själva kanske få sig några nya italienska favoriter!

Vilka är musikerna?

Artikelbild

| Kören Camerata Vocalis gillar att sjunga de gamla mästarna.

Vid sin sida har Camerata Vocalis musiker av hög klass; Jenny Nordström, flöjt (Kulturskolan Enköping), Sirkka Hannula, oboe (Kulturskolan Solna), Patrik Eriksson, viola (Kulturskolan Enköping) och Camilla Martinsson, cello (Kulturskolan Enköping). Camerata Vocalis dirigent Jonas Marmbrandt medverkar på orgel.

– Jag har samarbetat med alla musikerna tidigare och jag vet att de håller en hög nivå och har en entusiastisk inställning till en sådan här produktion. Att tre av fyra är anställda på Kulturskolan i Enköping visar på den nivå skolan håller och även på att nivån i Enköping är mycket god.

Gunilla Edström

070-3504651