Fiberaktören får inte börja gräva igen förrän all gatumark är återställd. Det gäller Enköpings tätort och kransorterna.

Enligt markavtalet mellan Enköpings kommun och IP Only ska områden som grävts upp återställas så fort som möjligt när arbetet är klart.

– Eftersom inte avtalet har följts måste vi ta till den här åtgärden, säger park- och gatuchef Gunilla Eksudd i ett pressmeddelande på kommunens hemsida

Artikelbild

| Återställning. Här har IP Only påbörjat återställningsarbetet på Fotbollsgatan på Gröngarn.

– Det handlar om hur det ser ut på kommunens gator, men det är också en säkerhetsfråga för alla som behöver ta sig fram i området, fortsätter hon.

Snöröjningen kan till exempel inte ta sig fram när marken inte är ordentligt asfalterad.

– Eftersom återställningen har dragit ut på tiden och några områden fortfarande räknas som arbetsområden kan vi inte snöröja där, säger Gunilla Eksudd.

Hur stort är problemet med ej återställda gator, vilka områden gäller det?

Artikelbild

| Snöröjning. Där gatan inte har återställts ansvarar IP Only för snöröjningen.

– Gröngarnsområdet är det som är värst drabbat just nu. Sen är det lite kvar att återställa i Hummelsta, där är man klara till 95 procent, säger gatuchefen som också nämner att det återstår en del även på Munksundet och i Örsundsbro.

När det gäller snöröjningen ansvarar IP Only för sina arbetsområden, det vill säga där gatorna ännu inte har återställts.

– Där diskuterar vi om vi ska ta den biten och snöröja och fakturera IP Only eller om de ska snöröja själva, berättar Gunilla Eksudd.

IP Only har förståelse för kommunens beslut.

– Vi tycker att det här grävstoppet är bra. Vår underentreprenör får verkligen chansen att göra ett fullgott arbete, säger Niclas Karnhill, pressansvarig på IP Only.

Hur lång tid räknar ni med att ni behöver för att komma ikapp med återställningsarbetet?

– Ambitionen är tre veckor. Sen får vi vänta på ett nytt grävtillstånd från kommunen, säger Niclas Karnhill.

Däremot fortsätter bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Enköpings kommun som tidigare.

– Utbyggnaden på landsbygden fortsätter och vi för samtal och samverkar med entreprenörerna för att marken ska återställas ordentligt, säger Peter Holm som är kommunens IT-chef.

– Vi har som ambition att hinna fiberansluta alla våra kunder i Enköpings kommun till sommaren, säger Niclas Karnhill på IP Only.

Men han lämnar en brasklapp och den gäller väderleksförhållandena och hur väl företagets underentreprenörer sköter sina åtaganden.