Com Hem har utsett IP-Only till bästa öppna nät 2017 sedan man nu utvärderat samtliga kommunikationsoperatörer på marknaden, såväl stora som små.

Com hems Öppna Nät-Barometer är nationell och baseras på ett flertal mätpunkter, uppdelat i tre kategorier: Marknad, avtalsvillkor och miljö, drift och adresskvalitet och teknisk design.

Varje mätpunkt ger poäng som tillsammans blir ett slutbetyg. Där placerades alltså IP-Only på första plats.

De fem bästa öppna näten 2017: IP Only – Nationell Kommunikationsoperatör, Fibra – Västerås, Wetternet – Jönköping, iTUX – Nationell Kommunikationsoperatör, Open Universe – Nationell Kommunikationsoperatör.