I början av juni invigs årets Tematrädgårdar vid Åpromenaden. Planeringen för de fem små trädgårdarna pågår för fullt hos yrkeshögskolans Trädgårdsmästarelever och temat för i år är bestämt.

Idéer har stötts och blötts, det är inte alltid en bra idé fungerar i praktiken i en trädgård.

– Och sen gör alla sin egen tolkning av temat, konstaterar blivande trädgårdsmästaren Martina Ekert.

Artikelbild

| Slott. "Den stora paradrabatten blir vår utmaning" säger Agnes Axmon i slottsträdgårdsgruppen.

Till slut enades klassen om temat Från slott till koja, med fem underteman; koja, torp, lägenhet, villa och slott.

I år har fokus lagts mer på växtligheten än på anläggningsarbete som det har haft en tendens att bli mycket i de senaste årens tematrädgårdar.

– Det var ett önskemål från kursledningen, vi ville ha tillbaka fokuset på växmaterialet som är en vital del i utbildningen, säger Lena Biärsjö som är ansvarig lärare för Tematrädgårdarna.

– Det känns skönt att inte snöa in för mycket på det tekniska. Sponsringen är en stor bit som inte är så enkel, vi måste själva få tag på sponsorer till växtmaterialet, säger Martina Ekert.

Artikelbild

| Koja. "Idéerna måste vara översättbara till en privat trädgård, för att ge besökarna inspiration" säger Inah Onselius i gruppen med temat koja.

Eleverna har lottats in i de olika temagrupperna och de verkar inte haft några problem att sätta samman sina olika visioner i sina teman.

– Det har gått smidigt i gruppen men sen måste idéerna vara översättbara till trädgården. Den ska ge idéer och inspiration som kan fungera i besökarnas egna trädgårdar, säger Inah Onelius i gruppen Koja.

Artikelbild

| Examensarbete. De fem små tematrädgårdarna växer nu fram hos eleverna på Trädgårdsmästarutbildningen i Enköing. Den 20:e juni invigs de vid Åpromenaden.

I Koja-gruppen har man valt en skogslik miljö med fyra olika rum i det stora rummet, en naturlig och inte så förädlad trädgård.

Hos gruppen Torp ska det gamla mötas med nyare tolkningar.

­ – Det är mormorsväxter och pastellfärger, olika lösningar på odlingslotter och en syrénberså som vi löser på vårt eget sätt, säger Filip Geber.

­

I lägenhetsträdgården ska en gård hos en bostadsrättsförening iscensättas, med gemensam uteplats och enskilda balkonger.

– Det är flera personer som samarbetar med gemensamma ytor, det kräver andra lösningar än en villaträdgård, säger Martina Ekert.

Villaträdgården var något de flesta uppfattade som det svåraste temat.

– Vår vision är en varm och enkelt böljande trädgård med grönt som grundfärg och accenter i gult, vitt och bordeaux. Vi funderade på barntema men fastnade för lugnt och skönt, säger Anne Lind.

– Barnen är i kojan, säger Agnes Axmon med ett leende.

Slottsträdgården bygger på siktlinjer och symmetri.

– Man kan jobba med perspektiv även på en liten yta så den upplevs större än vad den är, säger Agnes Axmon.

Den 4:e juni börjar eleverna bygga Tematrädgårdarna och invigningen planeras till den 20:e juni.