Inget vite för ändrad fasad

En av husägarna på Munksundet i Enköping som hotats med 80 000 kronor i vite för att ha ändrat på husets fasad slipper betala. Det har gått för lång tid, enligt Mark- och miljödomstolen.

5 december 2018 18:00

I oktober förra året berättade tidningen om bygglovsstriden på Munksundet.

Husägare i bostadsområdet hade ändrat sina fasader, bland annat med annan färg och ändrade fönster. Förändringen av husens exteriörer ogillades av miljö- och byggnadsnämnden, som hade krävt att fastighetsägarna skulle återställa fasaderna.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Matz Keijser (S) har förklarat nämndens inställning med att man är mån om att bevara husens tidstypiska karaktär. Området byggdes under åren kring 1970.

– Vi anser att det är viktigt att bevara den tidstypiska karaktären. Detaljplanen är också väldigt tydlig på den punkten, sa Matz Keijser i den tidigare artikeln.

När kommunen under förra sommaren kontrollerade i fall husägarna hade rättat till fasaderna så hade det inte skett. Då begärde miljö- och byggnadsnämnden hos Mark- och miljödomstolen om att den skulle döma om ett vite på 80 000 kronor per hus.

Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att avslå kommunens ansökan om vite i ett av fallen.

Miljö- och byggnadsnämnden hade tidigare beslutat att förelägga de två fastighetsägarna, vid vite om 40 000 kronor vardera, om att återställa fasaden på huset.

Anledningen till avslagsbeslutet är att delgivningen av vitesansökan till det berörda hushållet ägde rum först i mitten av oktober i år, mer än två år i efterhand. Eftersom mer än två år har gått kan inte domstolen döma om vitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!