– Det är bara vid utbrott av exempelvis newcastlesjuka i anläggningar med tamfågelsbesättningar som förbud införs. Då handlar det om flera tusen djur och en enorms smittrisk, några duvor utomhus är inte samma sak, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

De duvor som smittats av duvpest i Enköping hittades av en fastighetsägare i centrala Enköping. En av duvorna har undersökts vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala och det är bekräftat att den hade duvpest.

– Duvpest kommer med viss regelbundenhet just på senhösten, men inte varje år. Vi vet att viruset finns i de vilda fågelpopulationerna, säger Cecilia Hultén, biträdande avdelningschef vid SVA.

Även om det inte finns något förbud om att hålla tamfåglar utomhus rekommenderar hon att man om möjligt håller tamfåglar inomhus.

– Eller åtminstone att de äter under tak så att man inte får in vilda fåglar i maten.

Håller man höns är det bra att se till att vilda fåglar inte finns i närheten, att man exempelvis undviker att mata dem.

Vid SVA vill man gärna ha in rapporter från allmänheten om det påträffas flera döda fåglar eller om fåglar visar upp symptom som kan innebära att de har duvpest.

– Viruset drabbar nervsystemet och fåglarna kan gå i cirklar, vingla eller hålla huvudet i en konstig vinkel. Vid kontakt med oss bestämmer vi om fågeln ska skickas in, vi vill gärna ha hjälp med sjukdomsövervakningen, säger Cecilia Hultén.