Vid årets inventering av lodjur i länet hittade man bara sju familjegrupper vilket är lägre än den förvaltningsnivå på tolv familjegrupper som det finns beslut om.

– Det betyder att det inte finns något utrymme för jakt i vinter, säger Lennart Nordvarg vid länsstyrelsens miljöavdelning.

Spårförhållandena under förra vintern var dock dåliga då det var lite snö . Antalet lodjur kan därför vara högre än vad man kom fram till vid inventeringen.

– Trenden under senaste år är ändå ganska tydlig, antalet lodjur har minskat sedan toppåren för 8-10 år sedan, säger Lennart Nordvarg.

Minskningen av lodjur beror troligen på flera faktorer, bland annat kan skyddsjakten samt rävskabb ha påverkat stammen enligt länsstyrelsen.