Det var i oktober förra året som miljöpartisten Kenta Hällbom lämnade in en motion till kommunfullmäktige om att det borde skapas en fritidsgård med djur vid Fanna mosse.

I motionen skrev Hällbom att fritidsgården skulle kunna bli ett bra utflyktsmål för många samt ge barn och unga möjligheten att lära sig mera om djur.

Motionen har utretts av tjänstemän på upplevelseförvaltningen som menar att en satsning på en fritidsgård av den här typen innebär höga kostnader för bland annat personal samt att verksamhetsanpassa den befintliga fastigheten. Man förordar därför att kommunen säger nej till motionen.

Från kommunledningskontoret sida instämmer man i synpunkterna och rekommenderar politikerna i kommunstyrelsen avslå motionen.