Entrédörrarna till akutmottagningen har varit låsta dygnet runt sedan mottagningen byggdes om, lokalerna invigdes förra hösten. I samband med om- och nybyggnation har även kameraövervakning införts vid alla ingångar, i korridorerna och andra utrymmen.

Tillförordnade chefen Maria Lindqvist berättar om arbetet mot hot och våld:

– Jag tycker att vi ligger väldigt långt fram i säkerhetsarbetet på akutmottagningen.

Artikelbild

| Kamera. Objektivet ser runt hörnen i korridorerna.

Sedan flera år har de anställda personliga överfallslarm, som de ska ha med sig under arbetspassen. Larmen går till polisen, väktare och till den övriga personalen på akuten för att de snabbt ska kunna ingripa.

Det finns dessutom väktare som ronderar på lasarettet. Väktarna finns alltid på plats på sjukhuset under helgnätter.

– Övrig tid måste vi förlita oss på att polisen kommer snabbt, säger Maria Lindqvist.

På skärmar inne i mottagningen kan man få en god överblick av bilderna från de olika övervakningskamerorna. Besökare behöver dock inte vara orolig för att bli inspelad på film – så länge inte larmet har löst ut.

Artikelbild

| Överblick. Bilder från de olika övervakningskamerorna.

– Vi har kontinuerlig kameraövervakning, men det spelas bara in om vi trycker på överfallslarmet, berättar Maria Lindqvist.

Ett annat exempel på utrustning för bättre säkerhet är möjligheten att snabbt stänga luckan i kassan, patientmottagningen. Märker personalen hot mot säkerheten kan luckan väldigt snabbt stängas igen.

Både våld och hot förekommer med jämna mellanrum på akuten. Ofta kan det vara personer som är påverkade av droger som blir hotfulla och/eller våldsamma.

– Största hotbilderna vi har är från personer som är påverkade. Det förekommer både våld och skadegörelse. Sedan har vi dessvärre verbala hot även från personer som inte är påverkade av droger eller dylikt, säger Maria Lindqvist.

De senare fallen kan exempelvis vara patienter och anhöriga som blir arga när de får vänta på mottagningen.

– På nåt sätt har nivån sänkts när det gäller hur man bemöter folk. Vi upplever att tonen har blivit råare.

Hon berättar att våld och hot har blivit vanligare. Det tror hon beror på ett ökat inflöde av droger till Enköping.

– Tonen är mycket råare och det är mer hot. Vi är mer vana vid det idag, tyvärr.

Förutom det yttre skyddet: larm, väktare, låsta dörrar, etcetera, har personalen regelbundna utbildningar i hot och våld.

– Vi gör det vi kan för att minimera risken, men det kommer alltid att finnas risker, säger Maria Lindqvist.