Från klockan 9 på morgonen har rösträknare från valnämnden varit på plats i sammanträdesrummet för att räkna röster. Arbetet leds av valsamordnare Astrid Thorsson, som har bred erfarenhet från tidigare val i egenskap av valnämndens ordförande.

Proceduren kring själva rösträkningen har inte förändrats mycket under åren. Allt sker för hand, utom den slutliga inrapporteringen av rösterna som görs i Valmyndighetens datorsystem.

– Tyvärr tror jag att vi blir ganska sena för att det är många röster, berättar Astrid Thorsson.

Artikelbild

| Valsamordnare Astrid Thorsson leder arbetet med rösträkningen.

Först ska rösterna granskas innan de ska räknas. Även de förtidsröster som valdistrikten tidigare har underkänt under valnatten granskas en andra gång under onsdagen.

Sedan granskas de förtidsröster som lämnades in under söndagen följt av utlandsrösterna.

När all granskning är klar vidtar räkningen av rösterna. Först räknas riksdagsvalet, följt av kommun- och landstings-/regionvalet.

– Jag hoppas att vi blir klara i dag, att vi får upp farten och så att vi kan vara klara i eftermiddag, säger Astrid Thorsson.

Artikelbild

| Nu är alla röster räknade i kommunvalet.

Om man inte hinner klart under onsdagen blir torsdagen reservdag för räkningen av de sista rösterna.

Även efter onsdagsräkningen är valresultatet endast preliminärt.

Det slutliga resultatet, sedan länsstyrelserna räknat, kontrollerat och registrerat samtliga röster, kan komma tidigast på fredag.