Som Tidningen tidigare berättat pågår det en segdragen process mellan boende på Nyhagsvägen i Bålsta och Håbo kommun om störande ljudnivåer från Benders intilliggande järnvågsspår.

Mark- och miljödomstolen fattade ett beslut i början av juli att frågan behövde utredas ytterligare av kommunen då decibelnivåerna bedömdes som skadliga.

Nu har kommunen skickat in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen.

– Naturvårdsverket har olika riktvärden för ljud, beroende på om det är industriområde eller spår- och vägljud. Mark- och miljödomstolen använder sig utav industri och vi vill ha en starkare motivering till varför, säger miljöchef Ida Wallström.

Grannskapet i Bålsta ligger cirka 50 meter från den järnväg där industritåg rullar förbi dagligen med transporter till företaget Benders.

Varför skulle det röra sig om annat än industribuller?

– Eftersom det är spårtrafik. En industri kan ha andra typer av ljud. Vi vill ha en bedömning utifrån vilket ljud som uppkommer. Inte utifrån vem som använder spåret, säger Ida Wallström.

Christian Lindström, en av de boende på Nyhagsvägen, är inte förvånad över beslutet att överklaga.

– Då undrar jag vad man har för inställning till vad som är industri och inte. Benders är ett industriföretag och det är ingen vanlig tågbana. Här körs transporter med material, i min värld är det industriverksamhet, säger han.

Vad kommer du och dina grannar göra nu?

– Vi kan inte göra så mycket mer än att svara på överklagandet. Vi har hållit på med det här i flera år nu och vi kommer inte ge oss, säger Christian Lindström.