Gott brandskydd i Vårfrukyrkan

Brandskyddet i Vårfrukyrkan, Enköpings motsvarighet till Notre-Dame i Paris, är gott enligt pastoratet och räddningstjänsten.

17 april 2019 07:00

Vårfrukyrkan på Enköpingsåsen stod färdigbyggd omkring år 1125 och är alltså några år äldre än Cathédrale Notre-Dame de Paris (Vår Frus Katedral i Paris) som började byggas 1163. Katedralen eldhärjades svårt på måndagen.

Hur en brand skulle förlöpa i Enköpingskyrkan kan man inte veta men brandskyddet är mycket gott och kontrollerna många och regelbundna.

­– Efter branden i Enköpings-Näs kyrka 2012 vaknade vi till och insåg att det gamla åskskydden inte räcker till och det stärktes upp i alla kyrkor, säger Monica Qvarnström, kanslichef vid Enköpings pastorat.

Brandskyddsanläggningarna kontrolleras varje år och de är direktkopplade till SOS alarm. All el i kyrkorna gås igenom vart tredje år och brandtillsyn görs regelbundet av räddningstjänsten.

– Sen har vi även gjort en stor städning med damsugning av vinden på Vårfrukyrkan, säger Monica Qvarnström.

Kyrkan är en offentlig lokal och här vistas ofta många människor samtidigt.

– Vid en brand är vår främsta uppgift att skydda människor och vi har ett systematiskt brandskyddsarbete med genomgång av hur lokalerna utryms, vilka roller kyrkvärdar och vaktmästare har vid en eventuell brand och genomgång av brandsäkerhet för olika typer av gudstjänster, säger Monica Qvarnström.

Den senaste brandtillsynen av Vårfrukyrkan gjordes av räddningstjänsten 2018. Vid en tillsyn gås bland annat släckningsutrustning och larm igenom och stort fokus läggs på personsäkerhet.

– De vanligaste brandorsakerna i kyrkor är elektronik och åska, säger Robert Björklund, brandingenjör vid räddningstjänsten i Enköping/Håbo.

Bränder i kyrkor är ofta svåra att släcka.

– Även om stenkyrkor ser obrännbara ut finns oftast träkonstruktioner på insidan. Träet brukar vara gammalt och torrt och det är svårt att komma åt en brand inne i byggnaden, vi måste tänka på säkerheten, säger Robert Björklund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund