– Det är oerhört roligt att hon kommer till oss och det ska bli spännande att höra hennes bild av jordbruket nu och vad som kan förväntas i framtiden, säger Brunnby Lantbrukardagars projektledare Camilla Söderberg.

Brunnby lantbrukardagar är en branschmässa inom lantbruk som arrangerats av Hushållningssällskapet i Brunnby, mellan Enköping och Västerås, sedan 2007. Mässan har växt kraftigt sedan starten och lockade närmare 6 000 besökare och 150 utställare förra året. Vid mässan visas bland annat demonstrationsodlingar upp och det hålls en mängd seminarier samt demonstrationer av olika lantbruksredskap och odlingsmetoder.

Medarrangörer vid mässan är Lantmännen LRF, LRF Konsult, Swedbank/Sparbankerna, Dina Försäkringar och Väderstad.