Gatunamn med John Bauer-tema i Storskogen

Gatunamnen i det nya bostadsområdet Storskogen för tankarna till tecknaren John Bauers sagovärld med tomtar och troll.

25 januari 2017 16:29

Vid onsdagens möte i miljö- och byggnadsnämnden sa politikerna ja till det förslag på gatunamn som kommunens namngivningsgrupp tagit fram när det gäller det nya bostadsområdet Storskogen. Det genomgående temat för gatunamnen är skog och natur och en tydlig koppling till tecknaren John Bauer och den sagovärld med tomtar och troll som han skapade.

– Tittar man på miljön där ute i Storskogen så känns det som att namngivningsgruppen prickat helt rätt med sina namnförslag, säger Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

I Storskogen som ligger på vägen ut mot Bredsand är planen att det ska byggas runt tusen nya bostäder i form av både enfamiljs- och flerfamiljshus. När området är fullt utbyggt kommer det att vara en av Enköpings största bostadsområden.

Tanken är att det bostadsområde som skapas ska integreras på ett naturligt sätt med de naturvärden i form av mossrik granskog, tallskog, mossar och kärr som finns i Storskogen.

Bland de gatunamn som föreslås för området finns: Näverlundsstigen, Bergakungens väg, Trollstigen, Stentrollets väg, Skogsråets väg, Älvornas väg och Vättestigen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa