Efter många år av borgerligt styre i Enköping, de senaste åtta åren fram till valet 2014 med Moderaterna i ledarpositionen, gick makten över till Socialdemokraterna och det nybildade lokala partiet Nystart Enköping.

Ingvar Smedlund delar inte den positiva bild av kommunens utveckling som Helena Proos (S) och Anders Wikman (NE) har presenterat i tidigare artiklar.

Smedlund menar i sina svar på EP:s frågor att det inte hänt något speciellt i kommunen på tre år. "Det ser Enköpingsborna, vilket skapar frustration", konstaterar han.

Artikelbild

| Tillförsikt. Ingvar Smedlund säger att partiet är otroligt väl förberett inför valet i höst och hyllar samarbetet med MP och de övriga inom Alliansen.

För ett år sedan svarade du att mottagandet och hanteringen av nyanlända, och kravet på kommunens egen organisation i den frågan, var något som den politiska ledningen borde ha lyckats bättre med. Hur tycker du att det området har utvecklats under 2017?

– Det är klart att det har utvecklats, men inte alls som vi hoppats på. Det är förseningar, otydligheter och dåligt prioriterat från den styrande minoriteten. För sent och för klent, även i denna fråga, menar Ingvar Smedlund.

Inför 2017 önskade du ett utvecklat samarbete inom kommunpolitiken och såg också fram emot en blocköverskridande dialog för att undvika tvära kast efter val. Hur ser det ut nu, ett år senare?

– Tyvärr har vi inte nått fram till den styrande minoriteten när det gäller dialog och breda överenskommelser, kanske det kan komma något under 2018. Det finns tecken på att så kan ske. Det vore bra för Enköpings utveckling.

Vad har ni i oppositionen lyckats bra och mindre bra med under 2017?

– I och med att debatter kvävs och ingen dialog förs, så har det varit svårt att nå framgång. Så det jag är mest nöjd med 2017 är det verkligt bra och trevliga samarbete vi fått inom Alliansen, men även med Miljöpartiet. Dessutom har Moderaterna gjort ett rejält arbete inför valet som gör oss otroligt väl förberedda.

Vad är viktigast i det politiska arbetet under 2018?

– Arbetet med nyanlända, både inom skola och i arbetslivet. Arbetslösheten är 38 procent inom gruppen utlandsfödda. Oacceptabelt. Men även skolans utveckling, under de tre åren som gått av mandatperioden har inget hänt, som går att avläsa i uppföljningar. Vi har ingen debatt och otydliga mål, menar han och fortsätter:

– Vi måste komma vidare med de investeringar vi står inför. Inget speciellt har hänt på tre år och det ser Enköpingsborna, vilket skapar frustration, som vi inom oppositionen delar.