Precis som livet är trädgården en förgänlig plats och med årets tema har trädgårdmästarna vid YH-utbildningen i Enköping tagit fasta på just livscykeln.

De fem små trädgårdarna byggs traditionsenligt upp vid Åpromenaden varje sommar och brukar locka tusentals besökare.

I år är temat Livets trädgårdar, från barndomens trädgår, via tonåren, medelåldern och ålderdomen till stillheten efter livet.

Artikelbild

| ”Det är väldigt spännande att se hur mycket man kan göra med växter” säger Hanna Allert Karlsson i gruppen Barndomen.

– Det är ett väldigt spännande examensarbete som vi jobbar med i flera månader. Det omfattar planering, gestaltning och skötsel och det är väldigt kul att se hur mycket man kan göra med växter, säger Hanna Allert Karlsson som ingår i gruppen Barndom.

Barndomens trädgård är en upptäcksresa i livet för sinnena. Här ingår bland annat en taktil planntering där man får känna på växterna, insektshotel, starka färger och mjuka, trygga former.

I Tonårens trädgård spretar det mer, från kaos- och känslorabatter och ett plank med graffittimålning till enskilda platser och sittmöbler att hänga på. Här kommer även ett stängsel med lås att finnas där man hoppas att besökarna hänger på sina egna lås.

Trädgården Mitt i livet bjuder på en mer vuxen smak. En designritad trädgård med plats för bjudningar och en mogen färgskala med plommonfärgade och gröna inslag.

Artikelbild

| Trädgårdsmästarelevernas arbetet med årets idéträdgårdar började redan i oktober. Invigningen vid åpromenaden sker den 19 juni.

I Ålderomens trädgård, Levnadsafton, råder både vila och kreativitet. En trasmatta uppbyggda av taklök och timjan där man kan njuta av livet i en gungstol.

Den sista trädgården, Stillheten, är en hoppfull plats med ett växtval som går från mörker till ljus.

Artikelbild

| Livets olika skeden, i fem små trädgårdar. Planeringen började i höstas och många förslag har stötts och blötts.

– Det är en stor variation i trädgårdarna och uppbyggnaden med fem trädgårdar på rad är tacksam, konstaterar Gustaf Andersson som jobbar med Ålderdomens trädgård.

Liksom med förra årets idéträdgårdar hade stora konstruktionerna minskat jämfört med tidigare år. En medveten inriktning.

– I den här utbildningen är det växtmaterialet som är i fokus och hjärtat i utbildnignen, säger Lena Biärsjö ansvarig lärare för Tematrädgårdarna.

Planen över vilka växter som ska planteras i de fem små trädgårdarna är dock något som kan komma att ändras. Det är delvis beroende av sponsorernas välvillighet. Växter som är svåra att få tag på och som är viktiga för trädgårdarnas uttryck gror dock redan på fönsterbänkarna hemma hos trädgårdsmästareleverna.

– Ovissheten är viktig, det är en träning i att vara flexibel. Att ha en plan B och att hitta på andra lösningar, säger Lena Biärsjö.

Årets idéträdgårdar vid Åpromenaden invigs den 19 juni.