Fortsatta bidrag till tennisklubben

15 april 2019 17:00

Kommunens borgensåtagande från 1987 då Enköpings tennisklubb byggde en ny tennishall och tog ett lån på 4,5 miljoner kronor, gör att skattebetalarna fortsätter att betala årliga bidrag till tennisklubben.

Upplevelsenämnden beslutade i februari att i år betala cirka 170 000 kronor i driftsbidrag, motsvarande en amortering med 150 000 kronor och ränta på knappt 20 000 kronor. Utgående skuld på lånet var i december 2018 drygt 1,3 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille