Det är kommunens svar till Rombergabon Mårten Wedebrand som i ett medborgarförslag kommit med fyra förslag på åtgärder.

EP berättade om förslagen i december förra året. Ett av dem, vid sidan av att ordna nya parkeringsplatser, var att "förbättra och utöka parkeringsövervakningen".

Han får delvis rätt, p-läget i Romberga är inte bra, men kommunen är idag inte beredd att bygga större parkeringar eller ändra avgifterna, som var idéerna i medborgarförslaget.

"Antalet hushåll i Romberga har varit konstant sedan mitten på 80-talet medan antalet parkeringar har minskat på grund av olika byggnationer i området", skriver samhällsbyggnadsförvaltningen inför tekniska nämndens beslut.

Boendeparkeringarna räcker inte och Rombergaborna tvingas parkera ute på gatan.

"Idag finns det ungefär 60 parkeringsplatser på Torgbacken och Sämskarbogatan. Platserna är ofta upptagna vilket gör att många parkerar på villagatorna i området. Även villaägarna har gjort en del förändringar på sina tomter som har inneburit att de har sin parkering på gatan istället. Fordonsinnehavet har ökat".

Vad ska då kommunen göra åt det problem man så väl är medveten om?

Samhällsbyggnadschefen Gunilla Fröman och park- och gatuchefen Gunilla Eksudd hänvisar till att det kan bli fler gatuparkeringar i framtiden.

"EHB planerar en större renovering i Romberga och där ingår ett eventuellt köp av delar av Rombergsgatan för enkelriktning och utbyggnad av parkeringsplatser".

Till dess föreslås ökad jakt på felparkerare.