Forskning ska in i skolorna

Nu ska vetenskapen i skolor och förskolor stärkas. Det slås fast i ett avtal mellan Enköpings utbildningsförvaltning och Uppsala universitet.

15 juni 2018 14:11

Avtalet, som kallas ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning), innebär att mer praktiknära skolforskning ska komma till – forskning som utgår från skolans verksamhet och som bedrivs av skolpedagoger och forskare gemensamt.

– Meningen är att det ska vara naturligt för lärare och förskollärare att basera sin undervisning på de senaste forskningsrönen. För att det ska bli så behöver forskningen vara intressant och praktiskt användbar för pedagoger i deras vardag, säger Eva Wadell, chef för enheten forskning och utveckling på utbildningsförvaltningen i Enköping i ett pressmeddelande.

ULF-avtalet är ett led i förverkligandet av det förslag som togs fram av den skolkommissionen som startades i Enköping för ett par år sedan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anette Östlund

Ämnen du kan följa