Flera personer har hört av sig till EP och är oroade över fördröjningen av bredbandsutbyggnaden i kommunen.

I april i år uppgav IP-Only att besiktningen av de tidigare utförda grävarbetena dragit ut på tiden, likaså arbetet med att hitta nya entreprenörer.

– Nu är alla besiktningar genomförda och entreprenören arbetar med anmärkningarna och beräknar vara klar innan slutet av september, säger Niclaas Karnhill presschef vid IP-Only.

Förhandlingen med nya entreprenörer är dock inte klar ännu.

– Vi låter det hellre ta tid och får högsta möjliga kvalitet än tar snabba beslut. Vi hade kvalitetsproblem tidigare gällande entreprenörer i Enköping och det ska vi inte ha igen. Förhandlingarna är i slutskedet och vi kommer att meddela så snart de är klara, säger Niclas Karnhill.

Enligt det samverkans avtal som kommunen tecknat med IP-Only är målet att 100 procent av medborgarna i Enköpings kommunska ha tillgång tillb snabbt och stabilt fibernät senast 2019.

Håller planen på att hela Enköpings kommun ska vara klart 2019?

– Ja, det övergripande tidsmålet står fast. Påståenden om att vi inte kommer att fulfölja arbetet i Enköping är fullständigt felaktiga, säger Niclas Karnhill.

Det sägs att underentreprenörer inte har fått betalt för sina jobb, stämmer det?

– Vi betalar alla fakturor som är korrekta och där avtalat arbete gjorts. I enstaka fall har vi haft diskussioner då vi ansett att tillräcklig kvalitet inte uppnåtts, vilket ytterst är en trygghet för våra kunder.

Många kunder efterlyser bättre information om lägert för fiberutbyggnaden, varför går det inte ut mejl till dem som tecknat avtal?

– Vår ambition är att kommunicera var tredje månad med våra kunder och vi publicerar även information på våra regionala hemsidor. Vi har förstärkt kundservicefunktionen på flera sätt under 2018, säger Niclas Karnhill.

Enligt Post- och telestyrelsen hade 68 procent av hushållen i Enköpings kommun tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit/s år 2017. I länet låg motsvarande siffror på 78,5 och i landet 72 procent för samtliga hushåll.

Men skillnaden är stor mellan stad och landsbygd.

I tättbebyggt område i Enköpings kommun hade 78,5 procent av hushållen tillgång till bredband med den kapaciteten men bara 34 procent av hushållen på landsbygden.