En enda röst avgjorde när kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade att behålla kraftvärmeverket Ena Energi i kommunens ägo.

En enda röst.

Med tanke på hur mycket, eller lite, som ledamöterna i småpartierna kunnat sätta sig in i underlaget till beslutet i förväg känns det hela lite slumpmässigt.

Men, som Helena Proos, (S), sa efteråt: "Det hade varit tuffare att rösta igenom en försäljning med en rösts övervikt. Nu fortsätter vi äga Ena Energi och kan utveckla verksamheten".

Rungande applåder kom från den fullsatta åhörarläktaren när rösterna var räknade. En och annan ledamot kände nog en lättnad över att inte ha bidragit till den största försäljningen i kommunens historia. Speciellt med tanke på att de inte haft möjlighet att sätta sig in i underlaget på samma villkor som de tre stora partierna Socialdemokraterna, Moderaterna och Nystart Enköping. Bara dessa har varit delaktiga i att sålla fram Värmevärden som kandidat, utan diskussion med de övriga.

Tanken från början hade ju varit att dessa tre partier, som alla sitter i Enköpings moderbolag, skulle lagt fram ett gemensamt förslag på en köpare till fullmäktige. Då hade småpartiernas röster inte behövts, affären hade varit avgjord utan dem.

Nu blev det inte så eftersom Socialdemokraterna inte ställde sig bakom det framtagna förslaget att sälja till Värmevärden och plötsligt var småpartiernas röster avgörande.

I sista minuten bjöds de in till ett informationsmöte med Värmevärden och i förra veckan fick gruppledarna, på initiativ av Liberalen Jenny Gavelin, information om de andra företagen som velat köpa och vilket pris de hade varit beredda att ge. Denna information fick de under sekretess, vilket gjorde att de haft svårt att prata om den med sina partikamrater.

De två politiska vildarna, avhoppare från Sverigedemokraterna, har inte deltagit på något av de nämnda mötena utan sökt information på nätet för att kunna rösta.

Demokrati - ja, visst. Men är det vettigt att lägga ett så viktigt beslut i händerna på 51 personer när det i själva verket bara är fjorton av dem som känner till hela bakgrunden?

Möjligheten att skjuta fram frågan till efter valet för att låta väljarna säga sitt fanns inte heller. Avtalet med Värmevärden var konstruerat så att det bara gällde om försäljningsbeslutet togs på måndagen.

Så här röstade partierna: Moderaterna, Nystart Enköping, Liberalerna och de två vildarna Kristina Einarsdotter och Sven Söderström röstade för en försäljning. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartisten Monica Hallgren röstade för att behålla kraftvärmeverket. Övriga Centerpartister avstod från att rösta. Totalt röstade 24 för att behålla och 23 för att sälja. Fyra avstod.