För att Enköping ska kunna behålla sin position som en av landets mest kända parkstäder måste parkerna bevaras men även utvecklas menar Anders Carlström. Och just Kyrkåsen är ett område där mycket går att göra.

– Rent allmänt borde åsen bevaras som ett naturområde, med en skötselplan som ett reservat, säger Anders Carlström när EP följer honom upp på åsen för att se vilka visioner han har för området.

Framför allt är det tillgängligheten som han anser behöver förbättras. Har man inte pigga ben är det svårt att ta sig upp på åsen som är ett fint naturområde med både rara växter och vacker utsikt.

Vi följer "Dygdens stig" öster om Vårfrukyrkan upp mot den gamla vattenreservoaren på åsens krön.

– Man kan tänka sig en bussgata, så att fordon kan ta sig upp. Det gör området tillgängligare för gamla och barn, säger Anders Carlström och stannar vid kullen där vattenreservoaren en gång fanns.

Här vill han att kullen tas bort och området öppnas för lek och umgänge.

– Ett picknickområde, och lite attiraljer som skolbarnen kan sitta på, skolorna har ofta lektioner här uppe, säger han.

Ett arboretum, där man tar in intressanta trädslag och märker upp med skyltar ser han också gärna här, betande djur i hagar som håller området öppet och kanske någon form av vattenkonst som kan rinna nerför slänten mot scoutstugan.

– Och att man hugger ut träden i slänten så man får en överblick över Enköping. Åsen är 30 meter hög och ett utsiktstorn vore trevligt här, säger Anders Carlström.

Till den plats där Blå Bandsparken en gång fanns, ovanför Korsängsskolan, vill han flytta Garnboden-huset och öppna det museum för kulturpersonligheten Hasse Eson som diskuterats.

– Vi måste ta vara på våra ikoner, kulturarvet från dem. Hasse Eson var en väldig tillgång för Enköping, säger Anders Carlström.

Möjligheterna för Kyrkåsen menar han är enormt många och området skulle kunna utnyttjas bättre än vad man gör idag.

Därför vill han nu med sitt medborgarförslag se en idétävling för att få fram ett underlag för att förbättra tillgängligheten och möjliggöra nya upplevelser på Kyrkåsen.

Varför tycker du att den här frågan är så viktig?

– Jag har suttit med i byggnadsnämnden och jobbat politiskt i landstinget, jag vet att folkhälsan är en viktig fråga. Man ska trivas i sin boendemiljö, säger Anders Carlström.

Medborgarförslaget kommer troligen att behandlas vid kommunfullmäktige den 18 april.