I ägardirektivet till EHB finns det en femprocentsgräns för lägenheter till nyanlända och andra som av sociala skäl inte kan få bostad på egen hand.

Gränsen höjdes under 2017 till att utgöra mer än fem procent. När andelen summerades visade det sig att cirka en tredjedel av lägenheterna gick till den gruppen.

Enligt kommunen har behovet minskat, men kräver ändå en fortsättning av den tillfälliga förändringen under 2018, nu med en 20-procentsgräns.

– Det är inte en helt oproblematisk fråga, säger Percy Westerlund (M).

Han vill att kommunen anstränger sig mer för att hitta alternativ för att motverka undanträngningseffekter, det vill säga att andra får svårare att hitta en bostad. Han yrkade på ett tillägg till beslutet, som dock röstades ner.