I EP:s artikelserie om årets Tematrädgårdar, som byggs av trädgårdsmästareleverna, har vi kommit fram till anläggningsdelen. Hos Kolarviks sten och trädgård träffar vi den grupp som valt temat urban trädgård. Här har de haft undervisning i anläggningsarbeten i två veckor.

Under anläggningskursen har de haft både teori och praktiskt arbete, lärt sig använda lasermätare, beräknat tidsåtgång och mängd material till olika byggen, hur man lägger olika typer av sten och hur man gör murar och trappor. Kunskaper de nu får användning för i sin tematrädgård.

– Vi har rätt mycket byggande i vår trädgård, en stenmur och en kuliss bland annat, säger Sonja Rosberg, en av de sex eleverna i gruppen.

Artikelbild

| Anläggning. Smågatsten i vågform, ett klasiskt sätt att lägga gatsten som eleverna tränat på under veckan.

– Men vi har fått en bra grund och har haft en jättebra lärare i Pelle Johansson. Vi vet hur man gör, resten är en träningssak. Och för tematrädgårdarna har vi så mycket kunskap så det kommer att gå bra, säger Linnea Hannebo.

Den urbana trädgården har fått namnet ”Grönt i det blå” och den ska ge illusionen av att man befinner sig i en trädgård högt uppe på ett tak.

– I framtidens städer har man inte så mycket plats för parker utan kommer att få utnyttja väggar och tak, säger Linnea.

– Och vi vill inspirera till ett nytt trädgårdstänk. Det kommer att odlas mer på höjden i framtiden än idag, det är en spännande utveckling, säger Sonja.

Artikelbild

| Urbant. Planen är att bygga en trädgård som ger illusionena av att vara högt uppe på et tak.

De hade många idéer att välja på när det började planera för den urbana trädgården, bland annat pallkrageträdgård eller gerillaodling där man bryter upp mark i städerna för att ge plats för nyttoodling.

– Vi har försökt få med låg skötsel, annars är trädgården inte hållbar varken ur miljösynpunkt eller rent praktiskt, säger Elvira Grenholm.

Artikelbild

| Noga. Räta linjer är viktigt i anlöggningsarbetet. Eleverna har bland annat lärt sig använda laserpass.

Nu kom man fram till ett gemensamt beslut om en takträdgård. Här kommer det att finnas två olika takytor varav en med sedumväxter, en växtvägg och mörka marktäckare kring takkonstruktionen som ska ge illusion av trädtoppar nedanför taket.

– Och det kan nog bli lite av en utmaning, konstaterar Sonja med ett leende.

De har bara två veckor på sig att bygga trädgården i början av juni och planen är att stommen till väggen kan byggas i förväg. De hoppas att få tag på byggmaterial till stenarbetet men det hänger på hur givmilda sponsorerna är.

– Vi tänker att det här är ju lite nytt i branschen och vi hoppas att sponsorerna vill hänga med på det, säger Sonja.

Arbetet med årets tematrädgårdar går att följa på bloggen tematradgardarna2017.blogspot.se på Facebooksidan Tematrädgårdarna 2017 - Gröna visioner samt på Instagram @gronavisioner.

Tidigare artiklar i serien är publicerade 29/10, 19/12 2016 samt 19/1 2017.