Omkring 14 procent av landets 2,9 miljoner hektar åkermark är omställd till ekologisk odling. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket som sammanställts av nyhetsbyrån Sirén

I Enköpings kommun finns totalt 50 686 hektar åkermark vilket är mest bland länets kommuner. 5 675 av dem är omställd till ekologisk odling vilket motsvarar 11,2 procent av åkermarken. Det ger Enköping plats 164 bland landets 290 kommuner.

I Håbo finns 3 819 hektar åkermark varav 272 hektar är ekologisk vilket motsvarar 7,1 procent. Det ger Håbo plats 200.

Artikelbild

Störst andel ekologisk åkermark i landet har Karlskoga kommun med 53 procent. Men den totala åkerarealen i kommunen är bara 3 546 hektar. Tätt efter följer Nora och Åmål, som även de har en liten andel total åkermark.

– Slåtter- och betesvall, det vill säga foder, är den stora grödan på ekologisk åkermark, säger Ulf Svensson, statistiker på Jordbruksverket.

Ytterligare 63 000 hektar är under omställning. Mark måste brukas med ekologiska produktionsmetoder i ungefär två år innan den kan godkännas som ekologisk.

– Det som har hänt de två senaste åren är att arealen under omställning har gått upp igen. Mellan 2010 och 2014 minskade den ganska kraftigt. Nu har den ökat igen och det ger förutsättningar för att den omställda arealen kommer att öka framöver, säger Ulf Svensson.

Att odla ekologiskt innebär bland annat att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO samt med krav på beten för djuren där de får utlopp för sina naturliga beteenden.