Jordbruksverket vill att djurskyddskontrollerna i länen ska bli mer effektiva. Det ska göras färre anmälningskontroller så mer tid o resurser kan läggas på normalkontroller inom exempelvis lantbruket.

Målet är att tio procent av djurhållarna ska kontrolleras varje år.

För att nå dit satsar man på nya arbetsrutiner vilket också ska leda till att kontrollerna blir mer likartade mellan länen.

Uppsala län är ett av de län där man nu börjar få balans mellan de olika kontrollerna.

– Vi är på rätt väg, det är en inkörsport med nya arbetssätt, säger Elisabeth Schöning, chef vid länsstyrelsens veterinärenhet.

Anmälningsärendena handlar till stor del om husdjur som hund och katt. De tar mycket resurser i anspråk och en stor del av dem, omkring 30 procent, är utan anmärkning. Med rätt arbetsrutiner går det att spara tid och resurser på dessa kontroller.

– Det blir lätt fokus på anmälningskontrollerna då de är påkallade utifrån. Men det är bra om vi får bort de obefogade kontrollerna och kan ägna mer tid åt normalkontroller, säger Elisabeth Schöning.

Med nya arbetsrutiner kan man lösa många ärenden utan kontroll på plats, det kan räcka med information till djurägare via telefon eller brev och uppföljning om veterinärbehandling gjorts.

– Det är exempelvis viktigt att de som tar emot anmälningarna ställer tillräckligt många och rätt frågor så man kan identifiera om anmälan är relevant, säger Elisabeth Schöning.

Förra året fick länsstyrelsen in 433 anmälningsärenden gällande djurskydd. 88 av dem kontrollerades och i snitt lades elva arbetstimmar ned på varje kontroll, snittet i landet ligger på åtta timmar. Tidsåtgången är alltså större i Uppsala län.

– Det är något man får fundera över. Det kan ju bero på att vi lyckas hittar de ärenden som har många brister och därför tar längre tid, säger Elisabeth Schöning.

Finns det inte risk att man missar anmälningsärenden som borde kontrollerats när fokus läggs på planerade kontroller?

– Jo, men vi behöver komma ut till de livsmedelsproducerande djuren. Vi jobbar utifrån att bli bra på att bedöma den information vi får i anmälningsärendena, att bli så träffsäkra att vi hittar de ärenden vi måste åka på, säger Elisabeth Schöning.

Sedan länsstyrelsen tog över djurskyddskontrollerna från kommunerna 2009 tas ingen avgift ut för normalkontroll. Avgift tas dock ut för kontroll på grund av brister i djurhållningen.