Det menar Anders Wikman (NE), ansvarigt kommunalråd för bland annat mark- och byggfrågor där mycket av hans fokus läggs i det politiska arbetet.

Det var också inom dessa områden hans lokala parti Nystart Enköping profilerade sig inför valet.

När det gäller tillgänglighet och delaktighet hade han önskat att kommunen kommit längre. Det gäller även nya svenskars möjligheter att försörja sig själva.

Artikelbild

| Hälsostaden. Budgetpresentation av hälso- och idrottsfrågor.

Nämn något av det som du tycker har varit bäst i Enköpings kommun under 2016?

– Helheten är bäst. Att så mycket nu börjar gå åt rätt håll, även om mycket jobb återstår. Den tidigare problemfyllda bygglovshanteringen är på fötterna och det hårda arbetet med företagsbemötandet börjar ge resultat. Enköping växer med rekordfart, uppemot tusen nya invånare 2016 ger mer skatteintäkter till välfärd. Viktiga beslut är fattade, som simhallsbygget och köpet av Statt-tomten. En ny ishall står snart klar. Våra omsorgsboenden får fina omdömen och skolan är i spännande utveckling.

Inom vilket eller vilka områden hade du önskat att kommunen hade kommit längre?

– Vi har för hög arbetslöshet inom vissa grupper bland dem som kommer från ett annat land. Det är viktigt för såväl den enskilde individen som personens omgivning och Sverige som land att alla kan försörja sig själva. Tillgängligheten och delaktigheten för alla kan också bli ännu bättre. Även om vi nu fått bra fart på bostadsbyggandet hade det gärna fått gå ännu snabbare, stora projekt tar tid. Men vi behöver nog vänja oss vid att demokrati ibland behöver tid. Dock inte onödigt lång tid.

Artikelbild

| På väg. Mycket börjar gå åt rätt håll, säger Anders Wikman.

Vad ser du mest fram emot under 2017, yrkesmässigt och privat?

– Jag ser fram emot utgrävningarna på Statt-tomten. Ett omfattande planeringsarbete för framtidens centrum är igång utifrån ett antal medborgardialoger. Flera stora centrala investeringsprojekt ska nu länkas samman i en tydlig färdplan, som ska behandlas brett politiskt och i fortsatt samråd med Enköpingsborna. Utöver det behöver medborgare och företag få en ännu större känsla av att kommunen är en angelägenhet för alla. Privat ska jag börja träna mer, även i år…

Artikelbild

| Pekar ut riktningen. Här planeras nya simhallen.

Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för Enköping under 2017?

– Allt överskuggas av förtroendet för demokratin. Året före valåret 2018 behöver alla vi som trots allt tror på en medmänsklig utveckling fundera på hur vi skapar framtidshopp. Vad ligger bakom Storbritanniens EU-nej? Valresultatet i USA? Ökar eller minskar politiker, massmedier och medborgare genom vårt agerande tron på framtiden? Vad händer om gräset inte alls är grönare på andra sidan? Eller om det inte ens är grönt?