Emma Westas Rödin och Siri Strand har de senaste fem åren engagerat sig i frågan om psykisk ohälsa.

Pillerpodden inleddes som samtal mellan de två, då 19-åriga unga kvinnor, och är idag ett företag som har gjort avtryck som nytänkare.

Så här beskriver de sig själva: "Vi jobbar med erfarenhetsbaserad kunskap och har med hjälp av modern teknik och social media byggt en kunskapsbank med tusentals erfarenheter från unga som lider eller har lidit av psykisk ohälsa".

På tisdagskvällen kommer de till biblioteket i Enköping och föreläser.

De vill vara en "kommunikationsplattform mellan ungas efterfrågan och samhällets utbud" och samarbetar med bland annat tjejjourer.