I två medborgarförslag vill Enköpingsbor att kommunen anlägger skidspår i en slinga runt vattenparken. Upplevelsenämnden skriver i sitt svar att de visserligen ser positivt på en sådan utveckling av området men inte just i nuläget, med tanke på de planerade byggnationerna där.

Nämnden håller med om vikten av tätortsnära möjligheter till motion- och rekreationsaktiviteter men påpekar att sådana faktiskt finns i närheten. Exempel som nämns är möjligheten till skridskoåkning utan klubba i nya ishallen och skidspåren i Gånsta.

Upplevelsenämnden kommer dock att behålla förslaget i den idébank som finns för en framtida utbyggnad av fritidsaktiviterter inom Korsängsfältet.