Bygglovet klart för Storskogens förskola

Det tillfälliga bygglovet för förskolan i Storskogen godkändes på måndagen av Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

30 april 2018 16:51

En enig nämnd har redan ställt sig positiv till den nya ansökan om tillfälligt bygglov som fastighetsavdelningen lämnade in efter att den första ansökan avslagits. För att berörda grannar skulle få lagstadgad tid att yttra sig om bygglovet gavs Matz Keijser delegation på att fatta det slutgiltiga beslutet.

– Med de förändringar av bygglovsansökan som gjorts kan vi ge ett tillfälligt bygglov under två år och fyra månader. Därefter kommer en inspektion av miljön att göras så att vi får koll på om åtgärderna mot buller och byggtrafik har haft önskad effekt, säger Matz Keijser.

Förändringarna i den nya ansökan om bygglov gällde en bullervall och en skolgård som dragits längre in från Bredsandsvägen, samt en tillfällig väg för kommande byggtrafik till Storskogen. Med dessa ändringar ansåg miljö- och byggnadsnämnden att ansökan denna gång kunde beviljas.

Att bygglov är beviljat innebär inte att byggandet av förskolan återupptas omedelbart. Först ska ett tekniskt samråd hållas. Tid och plats för samrådet är inbokat till onsdag 2 maj. Därefter ska ett startbesked lämnas, och först därefter kan bygget starta igen.

Projektchef vid fastighetsavdelningen är Rickard Westlöf.

– När vi fått startbeskedet kommer vi att ha en dialog med entreprenörerna som ansvarar för markarbeten och för att modulerna till förskolan kommer på plats. Vi hoppas att bygget kommer i gång i slutet av den här veckan eller början av nästa och att det står klart i augusti eller september, säger Rickard Westlöf.

Frank Stoor, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, säger i ett pressmeddelande att man räknar med att öppna verksamheten 6 augusti:

– Skulle det bli förseningar kommer vi att starta i tillfälliga lokaler för att sedan flytta över till Storskogen så fort det går, säger Frank Stoor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!