Nu tröskas i princip alla grödor i Enköpingstrakten.

Bra skördeväder ger långa arbetsdagar för spannmålsbönderna. Åsa Sjögren, som driver Hållingsbo gård i Svinnegarn tillsammans med Per Sjögren, tröskade till två på natten härförleden.

– Det lovades regn och vi ville få klart åkern. Är det blåsigt och mulet blir det ingen dagg och då kan man köra så länge, säger Åsa och klättrar ner från den stora skördetröskan för en pratstund med EP.

Artikelbild

| Bra. Årets spannmålsskörd i Mälardalen ser lovande ut, trots torkan. "Normal eller något över" säger Cathrine Wallin på Lantmännen.

På torsdagen tröskade hon maltkorn vid Laggarbo. De startade skörden den 7 augusti och ungefär tre fjärdedelar av de 285 hektar åkermark de sått är är skördade.

– Bättre skördeförhållande än så här kan man knappt önska. Och vi har ingen liggsäd, allt har stått, säger Åsa.

Erfarenheten talar om för dem när det är dags att skörda.

– Man tuggar kärnor och gnuggar dem i handen, man lär sig vilket motstånd det ska vara när det är dags, säger Åsa.

Artikelbild

| Skörd. Det blir långa dagar på tröskan för spannmålsbönderna nu. Men tröska är roligt, det kräver teknik och kunnande för att det ska bli bra menar Åsa Sjögren vid Hållingsbo gård.

Lite på tå är de i skördetid. Det är ett viktigt arbete, hela årets inkomst hänger på skörden. Att tröska är också ett roligt jobb, men inte helt enkelt. Det är mycket inställningar man ska mixtra med så spannmålen hamnar i tanken.

– Ställer man in fel kan kärnorna blåsa ut på backen, där ska bara skräpet hamna. Men man vill inte få in halm och ogräs i tanken. Tröskar man för hårt blir det mycket halva kärnor, tröskar man för lite blir det halva ax, säger Åsa.

Artikelbild

| Tröska. Sedan några veckor rullar tröskorna på åkrarna i Enköpingstrakten, ibland till långt in på natten.

Hon tror att årets skörd blir något mindre än normalt, men kvalitén verkar bra och vattenhalterna i spannmålen är låga.

All spannmål är inte heller mogen än, de har bland annat sått vårraps som ska skördas i mitten av september.

– Den har gått riktigt bra i år, men vi ska försöka mer med höstraps, säger Åsa.

Vid Lantmännen region Svea har man fått in ungefär 30 procent av den beräknade skörden i Mälardalen.

– Skörden ligger lite senare än normalt. Nu tröskas vete och höstoljeväxter men maltkornet och havren börjar också mogna, säger Cathrine Wallin, regionchef vid Lantmännen Lantbruk.

Vetet är den största grödan och även de största volymerna man får in.

– Kvalitén på vetet är fin med bra proteinhalt. Falltalen ser också bra ut, det är en frisk och sund vara, säger Cathrine Wallin.

Torkan i juli har varit tuff för spannmålen, men lyckligtvis har augusti varit relativt kall. Vid fortsatt värme och torka kan spannmålen annars brådmogna, vilket kan innebära en för tidig och sämre skörd.

Speciellt på lätta jordar kan torkan vara besvärlig.

– Lerjordarna håller fukten bättre och vi har mycket lerjordar i Uppland. Ner mot Trögden och Veckholm är jordarna lättare men jag har hört att de har mycket bra skördenivåer där också, säger Cathrine Wallin.

Variationerna i Uppland är dock stora, från under normal skörd till något över.

De närmaste två veckorna hoppas hon på ett bra skördeväder, utan regn.

– Grödorna tar inte till sig mer vatten nu för sin tillväxt, däremot finns det risk för kvalitetsförsämringar om det kommer mycket och ihållande regn närmaste tiden. Men sen är det dags för höstsådden och då behövs väta, säger Cathrine Wallin.

För vallarna har torkan dock varit svår och risken finns att det blir brist på grovfoder i vinter. Inför den tredje skörden finns dock hopp att regnet ska ge en skaplig skörd.

– Runt Enköping varierar det mycket men vi hoppas man får in lite till där. Några siktar även på en fjärde vallskörd för att få in större volymer, säger Cathrine Wallin.