Under årsmötet för Kristdemokraterna i Enköping valdes Heikki Tiitinen till ny ordförande under 2018.

Under årsmötet fastställdes även valsedeln för KD I Enköping. Toppnamnet i valet till kommunfullmäktige i Enköpings kommun kommer att vara Bo Reinholdsson, som därmed återvänder till kommunpolitiken i Enköping. Andranamnet är Henrik Lindberg och tredjenamnet är Kristina Eriksson.