Ingen hade hört talas om det lokala partiet Nystart Enköping vid den här tiden för fyra år sedan.

De åtta mandaten vid valet 2014 och samarbetet med Socialdemokraterna räckte till att skapa en styrande minoritet.

Blir det en ny framgång för Anders Wikmans parti eller väljer Enköpingsborna andra alternativ vid valet i höst?

Artikelbild

| Med och styr. Anders Wikman (NE) gläds åt att det är högtryck i byggandet.

För ett år sedan svarade du ”helheten är bäst” och radade upp ett antal byggprojekt som tagit fart och andra verksamheter som skolan och äldrevården som du menade hade förbättrats under 2016. Hur tycker du att dessa områden har utvecklats under 2017?

– Det politiska arbetet är långsiktigt, men redan nu gläds vi till exempel åt att skolresultaten för våra nior under året förbättrats för fjärde året i rad. Äldreomsorgen fick åter mycket bra omdömen 2017. Och det är högtryck i byggandet. Ishallen är invigd liksom konstgräsplanerna i Fanna, Munksundsskolan är snart klar, dess fullstora idrottshall byggs för fullt och simhallen närmar sig första spadtaget. Brandstationer i kransorterna och massor med bostäder byggs och planeras, bland annat i Örsundsbro.

”Flera stora centrala investeringsprojekt ska nu länkas samman till en tydlig färdplan” och ”förtroendet för demokratin” var två av dina viktigaste frågor för 2017. Är du nöjd med vad den politiska ledningen har uträttat i år? Borde ni kommit längre inom något område?

– Vi har nu gedigna underlag för flera av våra centrala investeringsprojekt. I så stora frågor kan man inte skjuta från höften med våra skattepengar, även om det är populistiskt tacksamt att ge sken av att det finns enkla lösningar. De olika alternativ som hanterats är nu utredda i botten, bland annat efter diskussion med våra invånare. Samtidigt mejslar vi ut principerna för Enköpings utveckling i den fördjupade översiktsplanen och i den nyligen antagna trafikstrategin och parkeringspolicyn. Under våren beslutar vi om våra större investeringar, med så bred politisk majoritet som möjligt. Det är vårt demokratiska ansvar och vår skyldighet.

Vad är viktigast i det politiska arbetet under 2018?

– Valåret 2018 avgör hur Enköping ska styras och utvecklas de kommande åren. Med tanke på en del valresultat i världen på senare tid, är politikens viktigaste uppgift 2018 att ärligt beskriva skiljelinjerna mellan partierna. Vi måste underlätta för väljarna att ta ansvar och rösta för det de vill ha, inte emot det de inte vill ha. Den som smutskastar andra politiker sågar effektivt av den demokratiska gren vi alla sitter på. Nystart kommer att fortsätta fokusera på det vi lovade att arbeta för i valet 2014.