Liksom tidigare år är det Ria Hela människan, som driver härbärget och Ria dagcenter, som får den största delen av de verksamhetsbidrag för 2018 som socialnämnden beslutar om.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade nämmnden att ge Ria 1,7 miljoner kronor för verksamheten som man anser fyller en mycket viktig funktion i samhället och är ett nödvändigt komplement till socialnämndens verksamhet. Vid härbärget ges övernattningsmöjligheter för hemlösa och här finns även ett speciellt rum för kvinnor.

Alla organisationer får dock inte den summa som de begärt.

Artikelbild

| Viktigt. Lokalen på Kärrhöksgränd, som firade 25 år förra året, är en viktig social verksamhet anser socialförvaltningen och ger 320 000 kronor i bidrag till verksamheten.

Kvinnojouren i Enköping hade ansökt om drygt 941 000 kronor men fick 800 000 kronor för sin verksamhet med stöd och skydd till kvinnor som på olika sätt utsätts för våld eller hot.

–­ Det är 50 000 mer än förra året och föreningen har även möjlighet att söka ett flertal statliga bidrag, säger Tuija Rönnback (NE) vice ordförande i socialnämnden.

Bris region Mitt (Barnens rätt i samhället) får 45 600 kronor i verksamhetsstöd för 2018, men man hade begärt 91 200 kronor vilket motsvarar tio kronor per barn i Enköping.

– Vi har alltid gett fem kronor per barn, det är ungefär samma summa varje år. Vi bedömer att det är rimligt utifrån den ansökan som lämnats in, säger Tuija Rönnback.

Brottsofferjouren i Enköping ansökte om 294 000 kronor men gavs 250 000 kronor för arbetet med stöd till dem som utsatts för brott. En höjning av stödet med 10 000 kronor jämfört med året före.

Hyresgästföreningen Region Aros får 320 000 kronor för sin verksamhet i Lokalen på Kärrhöksgränd. En verksamhet med ett brett utbud av aktiviteter som nämnden anser fyller en viktig funktion för de boende i bostadsområdet.

Tjejjouren Hjärtrud, som vänder sig till unga tjejer i behov av råd och stöd, beviljas bidrag, med 110 000 kronor och AA Kryddgårdsgruppen (anonyma alkoholister) får 28 000 kronor för sin arbetet med sin självhjälpsgrupp för personer med beroende.

En ansökan som inte beviljades var den från Björnbo Gård 4H som bland annat arbetar med barn och unga med psykisk ohälsa. Ansökan om verksamhetsbidrag på 310 000 kronor avslogs då socialnämnden ansåg att verksamheten snarare är ett alternativ till fritidsgårdar eller ridklubbar och istället borde vara berättigad till föreningsbidrag.