Reglerna kring hur gödsel får spridas på åkrar är strikta och ställer höga krav på lantbrukens lagringskapacitet. Generellt förbud råder mellan 1 november och 1 mars, samt om marken är snötäckt eller frusen.

Den blöta hösten gjorde det svårt att komma ut på åkrarna och en sen vår har också satt stopp för spridningen. På vissa håll i landet har man inte upplevt en så besvärlig situation på 20 år.

Även kring Enköping börjar brunnarna fyllas på men något krisläge verkar det inte vara ännu. Kommunens miljöavdelning har bara fått in en förfrågan om dispens för att sprida gödsel.

– Vi ber de som har fulla gödselbrunnar att först kollar med en granne eller någon som lagt ner produktionen om man kan låna utrymme, säger Lisa Lansfors, miljöskyddsinspektör vid Enköpings kommun.

Lantbrukaren Per Andersson vid Isby gård utanför Fjärdhundra lyckades sprida en del under hösten och har läget under kontroll.

– Men marginalen är inte lika stor som den brukar vara, vi hoppas att vi klarar oss till maj, säger han.

Även mjölkproducenten Peter Engvall i Kävra klarar sig till tjälen släpper.

– Vi byggde en stor behållare för två år sedan. Man är skyldig att kunna lagra gödsel i sex månader enligt lag. Men det har varit ett besvärligt år och allt regnande fyllde på behållarna, konstaterar han.

EP har även talat med en entreprenör som har mer körningar än normalt och flyttar gödsel "kors och tvärs över halva landet".

Reglerna om gödselspridning är till för att minska näringsläckaget i miljön och Enköping, med närheten till Mälaren, klassas som ett känsligt område av Jordbruksverket.