Länsstyrelsen har haft en ansträngd personalsituation under hösten och handläggningen av jordbrukarstöd har därför blivit försenad. Bara 77 procent av lantbrukarna kommer att få besked om gårdsstödet före årsskiftet i år, jämfört med 95 procent förra året.

Nu prioriterar handläggarna de lantbrukare som väntar på stora stöd.

– Vi vädjar till lantbrukare som väntar på stöd att inte ringa till handläggarna i onödan. De utför ett bra arbete och vi försöker att underlätta för dem genom att ge dem arbetsro. Vi jobbar med långsiktiga lösningar så att vi ska kunna leverera 2018 års beslut i rätt tid, säger Kristina Jansson, chef på landsbygdsavdelningen.

Varje år tar länsstyrelsen emot omkring 2 700 ansökningar om jordbrukarstöd från länets lantbrukare.